PowerField verhuist naar Groningen en reorganiseert met Henk Bleker als algemeen directeur

Geplaatst op: 6 maart 2019

Persbericht

PowerField verhuist naar Groningen en reorganiseert met Henk Bleker als algemeen directeur.

PowerField is een jong en krachtig bedrijf. Het bedrijf gaat door de zeer sterke groei een nieuwe fase in. Daarom wordt de structuur van het bedrijf op enkele belangrijke punten vernieuwd:

  • Er komt nieuw bestuur onder leiding van Henk Bleker (inmiddels aangewezen als algemeen directeur)
  • een deel van de medewerkers wordt aandeelhouder
  • de aandelen van de medewerkers en van één van de oprichters worden ondergebracht in een Stichting Administratiekantoor. Deze stichting krijgt een onafhankelijk voorzitter
  • de Raad van Advies wordt omgevormd tot een orgaan met echte toezicht- en controlebevoegdheden
  • er komt een nieuwe zelfstandig fonds voor de ontwikkeling en realisatie
  • het kantoor te Dokkum wordt verplaatst naar Groningen

Deze reorganisatie zal de komende maanden worden afgerond.

Eén van de oprichters (de heer Jellema) heeft het bedrijf verlaten. De andere oprichter (de heer Bertholet) blijft aandeelhouder en zal ook binnen het bedrijf werkzaam blijven.

Informatie over PowerField 

PowerField heeft de afgelopen jaren ruim 500 megawatt aan zonneparken ontwikkeld in Nederland. Op twee grote locaties (in totaal ruim 200 megawatt) zijn de voorbereidende grondwerkzaamheden voor de feitelijke bouw van de installaties gaande. Op nog eens 6 locaties, tezamen goed voor 200 megawatt, zullen de werkzaamheden voor de bouw later dit jaar aanvangen.

Ruim 20 locaties (gezamenlijk ruim 350 megawatt) verspreid over heel Nederland zijn nog in de ontwikkelingsfase en naar verwachting zal de bouw hiervan in 2020 aanvangen.

De PowerField-locaties zijn dan omgerekend in staat om alle huishoudens in bijvoorbeeld Den Haag (ruim 260.000) te voorzien van stroom opgewekt middels zonne-energie. PowerField draagt op deze wijze bij aan haar missie, namelijk het verduurzamen van Nederland.

Noot voor redactie:

Voor toelichting op dit bericht kunt u terecht bij de heer Bleker.

De heer Bleker is te bereiken via pers@powerfield.nl

Henk Bleker Algemeen Directeur PowerField
Henk Bleker nieuwe algemeen directeur PowerField