Over ons

Zonneperceel investeert in de grond die nodig is voor de ontwikkeling van zonneparken. Onze doelstelling is om de ontwikkeling van zonneparken op grote schaal mogelijk te maken en zo bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland. Hiervoor is grond nodig en daarin willen wij voorzien. Op deze manier willen we een bijdrage te leveren aan een schone, duurzame en leefbare wereld op basis van duurzame energieoplossingen. Het ontwikkelen van de Zonneparken doen wij o.a. in samenwerking met zusteronderneming PowerField Netherlands B.V.

PowerField

Het Nederlandse bedrijf PowerField ontwikkelt en realiseert met name grondgebonden zonneparken. PowerField heeft op basis van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Nederlandse overheid een concept ontwikkeld waarbij grote zonneparken worden gerealiseerd. Op dit moment heeft PowerField al meer dan 500 MegaWatt aan duurzame energie ontwikkeld en heeft nog veel meer in de pijplijn. Doel is om grote hoeveelheden geschikt terrein, al dan niet tijdelijk, zo optimaal mogelijk te benutten voor de productie van duurzame (zonne-)energie.

Logo PowerField Netherlands BV