U wilt investeren

Voor het aankopen van nieuwe locaties heeft Zonneperceel financiering nodig. Hierin kunt u investeren. Met uw inbreng kunnen we het aankopen van nieuwe gronden mogelijk maken. Investeer en profiteer van het rendement en draag bij aan het verduurzamen van de energie in Nederland.

U heeft grond beschikbaar

Het verkopen of verhuren van grond voor een zonnepark levert u niet alleen financieel voordeel op, maar u kunt op deze manier ook bijdragen aan een groene toekomst. Heeft u grond beschikbaar of heeft u grond met een zonnepark en wilt u deze verkopen? Zonneperceel is altijd geïnteresseerd in potentiële locaties voor zonneparken.

Investeren met Zonneperceel

Zonneperceel zoekt en selecteert grondlocaties die geschikt zijn voor de ontwikkeling van zonneparken. Hiervoor hebben wij criteria opgesteld op basis van onze ervaringen uit het verleden. Na het verkrijgen van de benodigde gemeentelijke vergunningen en subsidies is een locatie gereed om te worden ontwikkeld.

Een ontwikkelaar kan vervolgens op die grond een zonnepark bouwen en exploiteren, dit is vaak voor een lange duur (meestal 25 of 30 jaar). Zonneperceel krijgt hiervoor een vergoeding (retributie). De enige activiteit van Zonneperceel is het exploiteren van de grond onder het zonnepark. Omdat de zonneparken voor langere duur worden geëxploiteerd zijn onze investeerders zekerder van een goed en vast rendement.

Zonneperceel heeft meerdere projecten in haar portefeuille en ieder project heeft haar eigen unieke kenmerken. Iedere locatie wordt om deze reden in een aparte projectvennootschap aangeboden. Hierdoor hebben deze projectvennootschappen een duidelijk afgebakend risicoprofiel.

Als investeerder krijg je een recht van hypotheek op de grond die wordt aangekocht, waardoor het risico van tegenvallende resultaten bij het zonnepark wordt verminderd. Grond met een gemeentelijke omgevingsvergunning en SDE-subsidie blijft immers een waarde vertegenwoordigen.

Neem contact met ons op
Zonnepark Ommelanderwijk

Een zonnepark op uw grond

U beschikt over grond en wilt deze beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van een zonnepark. Niet alleen draagt u op deze manier bij aan het mileu en een reductie van de CO2 uitstoot, uiteraard profiteert u hier ook financieel van. Grond die nu misschien weinig inkomsten genereert, kan onder een zonnepark in een keer rendement opleveren.

Wat zijn de mogelijkheden?
Op basis van de door ons ontwikkelde criteria en onze ruime ervaring kunnen we goed inschatten of uw grond kan worden ingezet voor een zonnepark. Hierdoor heeft u snel duidelijkheid. Zonneperceel is bereid om in een vroegstadium gronden aan te kopen of te huren, waarmee de risico’s voor u beperkt blijven. Bent u benieuwd of een zonnepark gerealiseerd kan worden op uw locatie? We komen graag langs om de situatie te bekijken.

Heeft u grond waarop al een zonnepark is gerealiseerd?
Ook in dat geval kunt u terecht bij Zonneperceel. Deze verkoop van uw grond geeft u de mogelijkheid om het rendement in een keer uit te laten keren. Neem hiervoor contact met ons op, we maken graag een afspraak.

Neem contact met ons op

Wilt u ook investeren met Zonneperceel?
Of wilt u uw eigen grond inzetten voor een zonnepark?

Wij komen graag met u in contact