Persbericht: Alle lichten op groen voor bouw Zonnepark Vlagtwedde

Geplaatst op: 9 februari 2018

Vandaag heeft de rechtbank Groningen besloten dat Powerfield mag starten met de bouw van het zonnepark Vlagtwedde. Er was één bezwaar tegen de bouw ingediend maar de rechter heeft geconcludeerd dat de bezwaarmaker geen belanghebbende is. Eerder al kreeg Powerfield van het RVO de toezegging van de SDE subsidie voor dit zonnepark en Powerfield had de 126 ha grond medio januari al aangekocht. Symen Jellema, directeur Powerfield: ‘We zijn blij dat nog dit jaar gestart kan worden met de bouw van dit park. Nederland heeft een enorme opgave om duurzamere energiebronnen te vinden en te benutten. Gas en fossiele brandstoffen zijn echt verleden tijd, daarvan zijn gelukkig steeds meer mensen doordrongen. Elke stap daarbij is essentieel.’

Door de uitspraak van de rechter en de positieve SDE beschikking kan Powerfield dit voorjaar aanvangen met de bouw van het zonnepark. De eerste werkzaamheden bestaan uit het aanplanten van de blauwe bessenstruiken op het terrein die onderdeel uitmaken van de landschappelijke inpassing. Eenmaal volgroeid zorgt dit voor 20 FTE werkgelegenheid door het plukken van de bessen en het onderhouden van de bessenstruiken. Powerfield zit momenteel in de afrondende fase van de financiering van het project. Naar verwachting zal het zonnepark eind 2019 operationeel zijn en jaarlijks even veel stroom produceren als het verbruik van bijna 30.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Energietransitie in Nederland
Powerfield realiseert grootschalige zonneparken in Nederland en wil hiermee een bijdrage leveren aan de klimaat en energie doelen. Momenteel is nog geen 6 % van de energie die wij gebruiken duurzaam opgewekt. Na Luxemburg is het percentage duurzaam opgewekte energie in Nederland het laagst van de 28 EU landen. Met het zonnepark in Vlagtwedde, dat tevens op dit moment de grootste is van WestEuropa, wordt er een belangrijke stap in de energietransitie gezet.

Werkgelegenheid en scholing
Naast het behalen van de klimaat en energiedoelen streeft Powerfield er ook naar om werkgelegenheid in de regio te creëren en te behouden. Eén van deze initiatieven is het assembleren van zonnepanelen in een eigen zonnepanelenfabriek. Deze zonnepanelenfabriek staat gepland in de provincie Groningen en zal met een 150FTE een belangrijke input zijn voor de werkgelegenheid van de regio. Daarnaast onderzoekt Powerfield samen met het Noorderpoort college de mogelijkheid om een aparte opleiding te creëren voor solar engineers, zodat de bouw en het onderhoud van zonneparken door lokale partijen gedaan kan worden.