Groen licht voor zonnepark Midden-Groningen

Geplaatst op: 14 november 2018

Groen licht voor zonnepark Midden-Groningen         
De omgevingsvergunning voor het zonnepark Midden-Groningen is op 14 november 2019 door de Raad van State goedgekeurd. Met deze uitspraak is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden en kan de bouw in begin van 2019 worden gestart.

De uitspraak van de Raad van State concludeert namelijk: ‘Het college heeft met de aanvullende motivering van 17 juli 2018 voldaan aan de in de tussenuitspraak opgenomen opdracht het gebrek in het besluit van 20 september 2017 te herstellen.’
Dat bepaalt dat de rechtsgevolgen van dat besluit geheel in stand blijven en de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden.

Het zonnepark Midden-Groningen wordt een van de grootste zonneparken van Nederland. Met ruim 320.000 zonnepanelen op 117 hectare, met een gezamenlijk vermogen van 103 megawattpiek (MWp) kunnen jaarlijks ruim 32.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien.

midden-groningen zonnepark powerfield