Digitale informatiedeling Zonnepark Heino

Geplaatst op: 21 april 2020

Een duurzame, toekomstbestendige energievoorziening, zodat Nederland niet alleen minder afhankelijk wordt van (de import van) fossiele brandstoffen, maar we ook beter met het milieu om gaan. Niet alleen op landelijk niveau hebben we deze ambitie, ook de provincie Overijssel en gemeente Raalte zetten in op de ontwikkeling van alternatieve, duurzame energieopwekking.

PowerField is reeds enige tijd bezig met de ontwikkeling van een zonnepark aan de Kanaaldijk-Zuid te Heino. Hiervoor is een inrichtingsplan en participatieplan opgesteld.

In de afgelopen periode hebben wij voor direct omwonenden een tweetal informatieavonden georganiseerd. Voor een breder publiek doen wij dit doorgaans ook. Vanwege het Corona-virus en de maatschappelijke maatregelen die hiervoor getroffen worden, zijn wij momenteel niet in staat u op korte termijn voor een soortgelijke bijeenkomst uit te nodigen. Derhalve hebben wij deze website gelanceerd. Hier kunt u onze huidige plannen inzien.