Zonneperceel Stadskanaal

  • Oppervlakte: 83 hectare
  • Op te stellen vermogen: 100 MWp
  • Verwachte jaarlijkse opbrengst: 90.528 MWh
  • Aantal huishoudens: 25.800
  • Vermeden CO2 uitstoot: 48.000 ton
Zonnepark Stadskanaal