Zonneperceel Oppenhuizen

  • Oppervlakte: 2,7 hectare
  • Op te stellen vermogen: 3 MWp
  • Verwachte jaarlijkse opbrengst: 2.255 MWh
  • Aantal huishoudens: 650
  • Vermeden CO2 uitstoot: 1.200 ton
Oppenhuizen