Zonneperceel Dalfsen

  • Oppervlakte: 14 hectare
  • Op te stellen vermogen: 17 MWp
  • Verwachte jaarlijkse opbrengst: 15.300 MWh
  • Aantal huishoudens: 4.300
  • Vermeden CO2 uitstoot: 8.300 ton
Dalfsen