Investeer in duurzaamheid met een goed rendement en een korte looptijd.

Zonneperceel heeft het mogelijk gemaakt om te investeren in de grond onder de zonneparken in Nederland. De locaties worden nauwkeurig geselecteerd en na verkrijging van een gemeentelijke omgevingsvergunning aangeboden. De grondlocaties worden verworven door de uitgifte van een obligatielening. De eigenaar van het zonnepark betaald een jaarlijkse pacht aan Zonneperceel waardoor de obligatiehouders een vast rendement verkrijgen.

Zonneperceel heeft meerdere projecten en ieder project heeft haar eigen kenmerken. Iedere locatie wordt dan ook in een aparte projectvennootschap aangeboden. Zodoende hebben deze projectvennootschappen een duidelijk afgebakend risicoprofiel. De enige activiteit is namelijk het exploiteren van de grond onder het zonnepark. De investeerders verkrijgen een eerste recht van hypotheek op de grond, waardoor het risico van tegenvallende resultaten bij het zonnepark wordt gemitigeerd. De grond met een gemeentelijke omgevingsvergunning blijft immers altijd een waarde vertegenwoordigen. De investeerders in zonneperceel zijn niet achtergesteld aan een bank of andere financiering.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de mail of telefonisch (075 - 7600 999). Het maken van een persoonlijke afspraak bij u thuis of bij ons op kantoor behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.